Tellija ootusi ületavad, esteetilist naudingut pakkuvad  ja praktilisi vajadusi rahuldavad lahendused.

Projekteerimine

Hoonete restaureerimine ning vajadusel laiendamine loob olukorra, kus vanale ja väärikale ehitisele antakse uus elu ja ilme, parandatakse energiatõhusust, kaasajastatakse tehnosüsteeme. Koostöös tellijaga leiame parimad lahendused olemasoleva hoone renoveerimiseks!


Projekteerimisel on aluseks Teie soovid, hoone planeeritav funktsioon ja tehnoloogia, kehtiv detailplaneering, kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused ja vajadusel muinsuskaitse eritingimused.

Küsige projekteerimistööde hinnapakkumist!

Pakume projekteerimise täislahendust!

Koostame arhitektuurseid projekte järgmiste staadiumiteni:

Miks valida meid?

Maverick OÜ on tegelenud projekteerimisega üle 12 aasta. Meie teadmised ja kogemused võimaldavad kliendile kiiret, kvaliteetset ja taskukohast teenust. Lühikesed tähtajad ja professionaalne nõustamine on meie tugevused. 


Projekteerimistöid mälestistel võivad teostada ettevõtted, kellele on väljastatud muinsuskaitse tegevusluba. Maverick OÜ tähtajatu tegevusloa nr on EMU000221.

Eskiisprojekt - esialgne terviklik nägemus ehitisest ja ruumiprogrammist. Esitatakse kas kahe- või kolmemõõtmelisena. Vajalik tellijale ja vahel omavalitsusele või Muinsuskaitseametile kooskõlastuse saamiseks projekteerimise järgnevasse etappi liikumiseks; 


Eelprojekt - ehitise põhilahendus, kus pannakse paika ehitise paiknemine kinnistul,  lahendatakse juurdepääsud ja parkimine. Täpsustatakse ruumiprogramm, lahendatakse välisviimistlus, antakse ülevaade kasutatavatest konstruktsioonidest, eriosade põhimõttelisest lahendusest ja paiknemisest. 


Eelprojekt kooskõlastatakse nõutud institutsioonidega ja selle alusel saab taotleda ehitusloa.


Ehitusloa taotlemisel esitatavas eelprojektis sisalduvad:

 • arhitektuuriosa;
 • ehituskonstruktsiooniosa;
 • kütte- ja ventilatsiooniosa;
 • veevarustus- ja kanalisatsiooniosa;
 • elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa;
 • tuleohutuse osa; 
 • ehitise tehnilised andmed.


Põhiprojekt - eelprojekti edasiarendus, milles sisaldub tehniline informatsioon ja ehitise kvaliteedi kirjeldus mahus, mis võimaldab määrata eelarvelist ehitusmaksumust ja korraldada ehitushanget.


Tööprojekt - täpsustatakse põhiprojekti lahendusi ja määratakse ära konkreetsed tooted, mida hoone ehituse juures kasutatakse. Töö-projektis sisalduvate tööde organiseerimise kava, toote-jooniste ja muude ehitusega seonduvate dokumentide alusel saab ehitise terviklikult valmis ehitada.


Ehitusprojekti iga järgneva staadiumi koostamise lähte-dokumendiks on tellija poolt heakskiidetud eelmine staadium.

Kui on küsimusi,

võtke julgelt ühendust!

Elvo Themas          


Tel. 507 7550 / 735 0371

Võtame vastutuse projekteerimise projektijuhtimise ees. Komplekteerime projekteerijatest ja inseneridest konkreetse projekti koostamiseks vajaliku professionaalse meeskonna.

Heade koostööpartnerite kaasabil pakume täiemahulist eriosade projekteerimise teenust.

Aitame Teid järgmiste projektidega:

 • mälestiste restaureerimise ja konserveerimise projektid;
 • juurde- ja ümberehitiste ning remondi projektid;
 • ehitiste seadustamine ja mõõdistusprojektid;
 • välisviimistlusprojektid ja värvipassid;

MUUD PAKUTAVAD TEENUSED